ทำไมเราจึงใช้ชื่อว่า HOYO ?

คำว่า โฮโย แปลว่ากอด มาจากภาษาญี่ปุ่น

เพราะเราตั้งใจให้แบรนด์สื่อถึง ความอบอุ่น ความปลอดภัย และอ้อมกอดของคุณแม่ที่มีให้ลูก ความไว้วางใจในแบรนด์

เพราะสำหรับคุณแม่แล้วลูกน้อยสำคัญที่สุด เราสร้างแบรนด์ด้วยใจ ศึกษา คัดเลือกวัตถุดิบและตั้งใจให้ผลิตภัณฑ์ออกมาปลอดภัยและเหมาะกับลูกน้อยมากที่สุด

ลูกน้อยจะปลอดภัยในอ้อมกอดของโฮโย